วิเคราะห์ EUR/USD 18 มี.ค.62 13:04

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1315

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.1315 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1345 และ 1.1360

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.1315 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.1300 และ 1.1275 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.1390
1.1360
1.1345
1.1334 สุดท้าย
1.1315
1.1300
1.1275

ใส่ความเห็น