EUR/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 16 ต.ค.18 18:41

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 129.50

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 129.50 เป้าหมายต่อไปที่ 130.15 และ 130.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 129.50 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 129.25 และ 129.10 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
130.75
130.50
130.15
129.76 สุดท้าย
129.50
129.25
129.10

วิเคราะห์ EUR/JPY 16 ต.ค.18 08:53

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 129.40

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 129.40 เป้าหมายต่อไปที่ 129.80 และ 130.10

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 129.40 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 129.10 และ 128.90 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
130.50
130.10
129.80
129.68 สุดท้าย
129.40
129.10
128.90

วิเคราะห์ EUR/JPY 12 ต.ค.18 18:32

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวรับในการซื้อขายระหว่างวันบริเวณ 129.85
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 129.85

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 129.85 เป้าหมายต่อไปที่ 130.50 และ 130.80

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 129.85 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 129.60 และ 129.40 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
131.25
130.80
130.50
130.04 สุดท้าย
129.85
129.60
129.40

วิเคราะห์ EUR/JPY 12 ต.ค.18 08:24

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 129.55

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 129.55 เป้าหมายต่อไปที่ 130.15 และ 130.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 129.55 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 129.20 และ 128.90 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
130.80
130.50
130.15
129.96 สุดท้าย
129.55
129.20
128.90

วิเคราะห์ EUR/JPY 11 ต.ค.18 22:08

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 129.40

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 129.40 เป้าหมายต่อไปที่ 130.50 และ 130.90

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 129.40 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 129.20 และ 128.90 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
131.35
130.90
130.50
129.94 สุดท้าย
129.40
129.20
128.90

วิเคราะห์ EUR/JPY 11 ต.ค.18 07:32

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 129.75

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 129.75 เป้าหมายต่อไปที่ 128.90 และ 128.55

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 129.75 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 130.15 และ 130.50 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 129.75 เป็นสัญญาณลบที่เปิดโอกาสให้ไปอยู่ที่ 128.90 ได้

แนวรับและแนวต้าน:
130.50
130.15
129.75
129.35 สุดท้าย
128.90
128.55
128.30

วิเคราะห์ EUR/JPY 10 ต.ค.18 14:38

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.20

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 130.20 เป้าหมายต่อไปที่ 129.55 และ 129.30

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 130.20 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 130.40 และ 130.60 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นลงไปแล้ว

แนวรับและแนวต้าน:
130.60
130.40
130.20
129.90 สุดท้าย
129.55
129.30
128.90

วิเคราะห์ EUR/JPY 10 ต.ค.18 08:16

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ปรับตัวดีขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 129.65

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 129.65 เป้าหมายต่อไปที่ 130.15 และ 130.60

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 129.65 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 129.30 และ 129.10 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
130.95
130.60
130.15
130.00 สุดท้าย
129.65
129.30
129.10

วิเคราะห์ EUR/JPY 08 ต.ค.18 18:33

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 130.70
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.70

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 130.70 เป้าหมายต่อไปที่ 129.80 และ 129.35

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 130.70 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 131.15 และ 131.35 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
131.35
131.15
130.70
130.12 สุดท้าย
129.80
129.35
128.90

วิเคราะห์ EUR/JPY 08 ต.ค.18 10:23

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 130.85
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.85

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 130.85 เป้าหมายต่อไปที่ 131.35 และ 131.55

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 130.85 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 130.60 และ 130.40 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
131.80
131.55
131.35
131.12 สุดท้าย
130.85
130.60
130.40

Pages