EUR/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 13 ธ.ค.18 08:51

EUR/JPY: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้นหาก 128.55 ยังคงเป็นแนวรับ
จุดอ้างอิงทำกำไรอยู่ที่ 128.55.

จุดที่ต้องการ: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้นหาก 128.55 ยังคงเป็นแนวรับ

ทางเลือกการลงทุน: การทะลุผ่านแนวรับลงไปที่ 128.55 จะอยู่ที่ 128.17 และ 127.95.

ความเห็น: RSI (ตัวชี้วัดทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา) สูงกว่า 50.MACD (ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนของแนวโน้ม) อยู่เหนือเส้นสัญญาณและเป็นบวก. ยิ่งกว่านั้น ราคาปัจจุบันสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวที่ 20 ถึง 50 (อยู่ที่ลำดับ 128.76 และ 128.64)

วิเคราะห์ EUR/JPY 12 ธ.ค.18 09:42

EUR/JPY: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้นหาก 128.23 ยังคงเป็นแนวรับ
จุดอ้างอิงทำกำไรอยู่ที่ 128.23.

จุดที่ต้องการ: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้นหาก 128.23 ยังคงเป็นแนวรับ

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 128.23, คาดการณ์ 127.82 และ 127.58.

ความเห็น: RSI (ตัวชี้วัดทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา) สูงกว่า 50.MACD (ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนของแนวโน้ม) อยู่เหนือเส้นสัญญาณและเป็นบวก. ยิ่งกว่านั้น ราคาปัจจุบันสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวที่ 20 ถึง 50 (อยู่ที่ลำดับ 128.40 และ 128.52)

วิเคราะห์ EUR/JPY 11 ธ.ค.18 08:36

EUR/JPY: หาก 128.92 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายที่ 127.83.
จุดอ้างอิงทำกำไรของเราอยู่ที่ 128.92.

จุดที่ต้องการ: หาก 128.92 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายที่ 127.83.

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 128.92, คาดหมายที่ 129.31 และ 129.55.

ความเห็น: RSI (ตัวชี้วัดทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา) สูงกว่า 50.MACD (ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนของแนวโน้ม) ต่ำกว่าเส้นสัญญาณและเป็นลบ. ยิ่งกว่านั้น ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวที่ 20 ถึง 50 (อยู่ที่ลำดับ 128.54 และ 128.58)

วิเคราะห์ EUR/JPY 06 ธ.ค.18 16:51

EUR/JPY: อยู่เหนือแนวต้านขาลง หาก 128.23 ยังคงเป็นแนวต้าน
จุดอ้างอิงทำกำไรอยู่ที่ 128.23.

จุดที่ต้องการ: อยู่เหนือแนวต้านขาลง หาก 128.23 ยังคงเป็นแนวต้าน

ทางเลือกการลงทุน: การทะลุผ่านแนวรับขึ้นไปที่ 128.23 จะอยู่ที่ 128.70 และ 128.98.

ความเห็น: RSI (ตัวชี้วัดทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา) ต่ำกว่า 50.MACD (ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนของแนวโน้ม) ต่ำกว่าเส้นสัญญาณและเป็นลบ. ยิ่งกว่านั้น ราคาปัจจุบันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวที่ 20 ถึง 50 (อยู่ที่ลำดับ 127.95 และ 128.18)

วิเคราะห์ EUR/JPY 04 ธ.ค.18 09:25

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 129.00

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 129.00 เป้าหมายต่อไปที่ 128.55 และ 128.30

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 129.00 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 129.15 และ 129.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาลงและทำให้เกิดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
129.30
129.15
129.00
128.78 สุดท้าย
128.55
128.30
128.00

วิเคราะห์ EUR/JPY 28 พ.ย.18 13:11

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 128.35

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 128.35 เป้าหมายต่อไปที่ 128.90 และ 129.10

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 128.35 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 128.15 และ 127.95 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
129.35
129.10
128.90
128.65 สุดท้าย
128.35
128.15
127.95

วิเคราะห์ EUR/JPY 28 พ.ย.18 09:09

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 128.70

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 128.70 เป้าหมายต่อไปที่ 128.35 และ 128.15

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 128.70 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 128.90 และ 129.10 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 128.70 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 128.35 ยังคงสูงอยู่

วิเคราะห์ EUR/JPY 27 พ.ย.18 11:04

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ถูกจำกัดด้วยเส้นแนวโน้มเชิงลบ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 128.75

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 128.75 เป้าหมายต่อไปที่ 128.45 และ 128.25

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 128.75 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 128.90 และ 129.10 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 128.45 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 128.25

แนวรับและแนวต้าน:
129.10
128.90
128.75
128.67 สุดท้าย
128.45
128.25
127.80

วิเคราะห์ EUR/JPY 27 พ.ย.18 10:33

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 128.75

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 128.75 เป้าหมายต่อไปที่ 128.35 และ 128.20

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 128.75 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 128.90 และ 129.10 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดการลดลง

แนวรับและแนวต้าน:
129.10
128.90
128.75
128.57 สุดท้าย
128.35
128.20
127.80

วิเคราะห์ EUR/JPY 26 พ.ย.18 09:33

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับตามที่คาดการณ์
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 128.10

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 128.10 เป้าหมายต่อไปที่ 128.55 และ 128.70

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 128.10 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 127.95 และ 127.80 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
128.90
128.70
128.55
128.35 สุดท้าย
128.10
127.95
127.80

Pages