EUR/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 11 ก.ค.18 08:55

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.45

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 130.45 เป้าหมายต่อไปที่ 129.70 และ 129.45

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 130.45 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 130.75 และ 131.15 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดการลบสะสมต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
131.15
130.75
130.45
130.08 สุดท้าย
129.70
129.45
129.20

วิเคราะห์ EUR/JPY 10 ก.ค.18 08:52

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.00

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 130.00 เป้าหมายต่อไปที่ 130.90 และ 131.35

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 130.00 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 129.65 และ 129.45 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
131.80
131.35
130.90
130.51 สุดท้าย
130.00
129.65
129.45

วิเคราะห์ EUR/JPY 09 ก.ค.18 07:44

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 129.55

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 129.55 เป้าหมายต่อไปที่ 130.20 และ 130.45

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 129.55 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 129.20 และ 128.90 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
130.65
130.45
130.20
129.82 สุดท้าย
129.55
129.20
128.90

วิเคราะห์ EUR/JPY 06 ก.ค.18 08:43

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 128.90
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 128.90

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 128.90 เป้าหมายต่อไปที่ 129.65 และ 130.00

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 128.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 128.55 และ 128.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
130.35
130.00
129.65
129.36 สุดท้าย
128.90
128.55
128.00

วิเคราะห์ EUR/JPY 04 ก.ค.18 12:32

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 129.15

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 129.15 เป้าหมายต่อไปที่ 128.55 และ 128.35

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 129.15 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 129.55 และ 129.85 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 129.15 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายว่าจะเกิดราคาที่แกว่งตัวแบบผันผวนที่มีมุมมองเชิงลบ

วิเคราะห์ EUR/JPY 02 ก.ค.18 14:39

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 129.50

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 129.50 เป้าหมายต่อไปที่ 128.45 และ 127.95

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 129.50 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 129.90 และ 130.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาลงและทำให้เกิดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
130.30
129.90
129.50
128.74 สุดท้าย
128.45
127.95
127.55

วิเคราะห์ EUR/JPY 02 ก.ค.18 07:22

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 128.85

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 128.85 เป้าหมายต่อไปที่ 129.55 และ 129.90

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 128.85 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 128.45 และ 127.95 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
130.30
129.90
129.55
129.20 สุดท้าย
128.85
128.45
127.95

วิเคราะห์ EUR/JPY 27 มิ.ย.18 09:07

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 128.35

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 128.35 เป้าหมายต่อไปที่ 127.80 และ 127.50

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 128.35 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 128.60 และ 128.85 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
128.85
128.60
128.35
127.97 สุดท้าย
127.80
127.50
127.20

วิเคราะห์ EUR/JPY 22 มิ.ย.18 09:15

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 127.35
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 127.35

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 127.35 เป้าหมายต่อไปที่ 128.00 และ 128.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 127.35 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 126.95 และ 126.60 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
128.95
128.50
128.00
127.64 สุดท้าย
127.35
126.95
126.60

วิเคราะห์ EUR/JPY 19 มิ.ย.18 12:11

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 128.15

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 128.15 เป้าหมายต่อไปที่ 127.30 และ 126.90

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 128.15 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 128.60 และ 129.15 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
129.15
128.60
128.15
127.60 สุดท้าย
127.30
126.90
126.60

Pages