EUR/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 19 มี.ค.18 09:12

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.55

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 130.55 เป้าหมายต่อไปที่ 129.35 และ 129.00

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 130.55 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 131.00 และ 131.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ยังคงมีแนวโน้มลดลงในขณะนี้ และทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาแข็งแกร่ง

แนวรับและแนวต้าน:
131.30
131.00
130.55
129.81 สุดท้าย
129.35
129.00
128.60

วิเคราะห์ EUR/JPY 16 มี.ค.18 14:10

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.90

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 130.90 เป้าหมายต่อไปที่ 130.15 และ 129.75

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 130.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 131.35 และ 131.70 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
131.70
131.35
130.90
130.50 สุดท้าย
130.15
129.75
129.35

วิเคราะห์ EUR/JPY 16 มี.ค.18 10:14

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: 130.15 ที่คาดการณ์
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.90

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 130.90 เป้าหมายต่อไปที่ 130.15 และ 129.75

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 130.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 131.35 และ 131.70 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
131.70
131.35
130.90
130.31 สุดท้าย
130.15
129.75
129.35

วิเคราะห์ EUR/JPY 15 มี.ค.18 10:21

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เป้าหมายที่ 130.75
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 131.70

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 131.70 เป้าหมายต่อไปที่ 130.75 และ 130.45

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 131.70 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 132.00 และ 132.40 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 131.70 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายว่าจะเกิดราคาที่แกว่งตัวแบบผันผวนที่มีมุมมองเชิงลบ

วิเคราะห์ EUR/JPY 14 มี.ค.18 13:09

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 131.65

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 131.65 เป้าหมายต่อไปที่ 132.40 และ 132.65

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 131.65 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 131.40 และ 131.10 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
133.00
132.65
132.40
132.05 สุดท้าย
131.65
131.40
131.10

วิเคราะห์ EUR/JPY 13 มี.ค.18 11:19

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 131.50

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 131.50 เป้าหมายต่อไปที่ 131.10 และ 130.90

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 131.50 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 131.90 และ 132.20 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ตัวชี้วัดทางเทคนิคของการซื้อขายระหว่างวันมีทั้งบวกและลบคละกัน และแสดงถึงความระมัดระวัง

วิเคราะห์ EUR/JPY 12 มี.ค.18 11:03

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 131.15
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 131.15

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 131.15 เป้าหมายต่อไปที่ 132.00 และ 132.45

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 131.15 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 130.60 และ 130.15 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 131.15 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
132.80
132.45
132.00
131.37 สุดท้าย
131.15
130.60
130.15

วิเคราะห์ EUR/JPY 08 มี.ค.18 09:06

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 131.10

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 131.10 เป้าหมายต่อไปที่ 132.05 และ 132.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 131.10 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 130.60 และ 130.15 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
132.80
132.40
132.05
131.63 สุดท้าย
131.10
130.60
130.15

วิเคราะห์ EUR/JPY 07 มี.ค.18 19:33

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ราคายืน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 131.75

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 131.75 เป้าหมายต่อไปที่ 130.90 และ 130.60

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 131.75 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 132.05 และ 132.50 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาลง

แนวรับและแนวต้าน:
132.50
132.05
131.75
131.25 สุดท้าย
130.90
130.60
130.15

วิเคราะห์ EUR/JPY 06 มี.ค.18 10:12

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: 131.50 แบบสมเหตุสมผล
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.60

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 130.60 เป้าหมายต่อไปที่ 131.50 และ 132.00

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 130.60 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 130.15 และ 129.75 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
132.50
132.00
131.50
131.42 สุดท้าย
130.60
130.15
129.75

Pages