NZD/USD

วิเคราะห์ NZD/USD 13 ธ.ค.18 08:52

NZD/USD: ดีดกลับระยะสั้น
จุดอ้างอิงทำกำไรของเราอยู่ที่ 0.6837.

จุดที่ต้องการ: ดีดกลับระยะสั้น

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6837, คาดการณ์ 0.6820 และ 0.6810.

ความเห็น: RSI (ตัวชี้วัดทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา) สูงกว่า 50.MACD (ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนของแนวโน้ม) อยู่เหนือเส้นสัญญาณแต่เป็นลบ. ยิ่งกว่านั้น ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวที่ 20 ถึง 50 (อยู่ที่ลำดับ 0.6900 และ 0.6900)

วิเคราะห์ NZD/USD 12 ธ.ค.18 09:46

NZD/USD: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้นหาก 0.6876 ยังคงเป็นแนวรับ
0.6876 คือจุดอ้างอิงทำกำไรของเรา.

จุดที่ต้องการ: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้นหาก 0.6876 ยังคงเป็นแนวรับ

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6876, คาดการณ์ 0.6854 และ 0.6840.

ความเห็น: RSI (ตัวชี้วัดทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา) สูงกว่า 50.MACD (ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนของแนวโน้ม) อยู่เหนือเส้นสัญญาณและเป็นบวก. ยิ่งกว่านั้น ราคาปัจจุบันสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวที่ 20 ถึง 50 (อยู่ที่ลำดับ 0.6900 และ 0.6900)

วิเคราะห์ NZD/USD 11 ธ.ค.18 08:36

NZD/USD: ดีดกลับระยะสั้น
จุดอ้างอิงทำกำไรของเราอยู่ที่ 0.6861.

จุดที่ต้องการ: ดีดกลับระยะสั้น

ทางเลือกการลงทุน: การทะลุผ่านแนวรับลงไปที่ 0.6861 จะอยู่ที่ 0.6839 และ 0.6825.

ความเห็น: RSI (ตัวชี้วัดทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา) สูงกว่า 50.MACD (ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนของแนวโน้ม) อยู่เหนือเส้นสัญญาณแต่เป็นลบ. ยิ่งกว่านั้น ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวที่ 20 ถึง 50 (อยู่ที่ลำดับ 0.6900 และ 0.6900) ท้ายที่สุด ราคาอยู่เหนือโบลินเจอร์ แบนด์ กรอบบน.

วิเคราะห์ NZD/USD 06 ธ.ค.18 16:52

NZD/USD: ดีดกลับระยะสั้นที่ 0.6922.
0.6852 คือจุดอ้างอิงทำกำไรของเรา.

จุดที่ต้องการ: ดีดกลับระยะสั้นที่ 0.6922.

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6852, คาดการณ์ 0.6827 และ 0.6812.

ความเห็น: RSI (ตัวชี้วัดทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา) ต่ำกว่า 50.MACD (ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนของแนวโน้ม) อยู่เหนือเส้นสัญญาณแต่เป็นลบ. ยิ่งกว่านั้น ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวที่ 20 ถึง 50 (อยู่ที่ลำดับ 0.6900 และ 0.6900)

วิเคราะห์ NZD/USD 04 ธ.ค.18 09:13

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6910

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6910 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6960 และ 0.6990

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6910 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6885 และ 0.6850 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.7035
0.6990
0.6960
0.6943 สุดท้าย
0.6910
0.6885
0.6850

วิเคราะห์ NZD/USD 28 พ.ย.18 13:12

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6780

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6780 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6820 และ 0.6835

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6780 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6765 และ 0.6750 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
0.6855
0.6835
0.6820
0.6799 สุดท้าย
0.6780
0.6765
0.6750

วิเคราะห์ NZD/USD 28 พ.ย.18 09:01

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6780

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6780 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6805 และ 0.6820

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6780 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6765 และ 0.6750 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 0.6780 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

วิเคราะห์ NZD/USD 26 พ.ย.18 09:21

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 0.6790
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6790

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6790 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6755 และ 0.6730

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6790 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6805 และ 0.6820 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 0.6790 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 0.6755 ยังคงสูงอยู่

วิเคราะห์ NZD/USD 22 พ.ย.18 10:56

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6830

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6830 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6800 และ 0.6780

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6830 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6850 และ 0.6870 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาลงและทำให้เกิดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.6870
0.6850
0.6830
0.6812 สุดท้าย
0.6800
0.6780
0.6765

วิเคราะห์ NZD/USD 19 พ.ย.18 09:32

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6840

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6840 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6885 และ 0.6910

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6840 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6815 และ 0.6795 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
0.6930
0.6910
0.6885
0.6871 สุดท้าย
0.6840
0.6815
0.6795

Pages