NZD/USD

วิเคราะห์ NZD/USD 16 ต.ค.18 18:44

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6555

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6555 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6595 และ 0.6620

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6555 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6540 และ 0.6510 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
0.6640
0.6620
0.6595
0.6579 สุดท้าย
0.6555
0.6540
0.6510

วิเคราะห์ NZD/USD 16 ต.ค.18 08:38

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6540

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6540 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6595 และ 0.6620

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6540 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6510 และ 0.6490 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.6640
0.6620
0.6595
0.6576 สุดท้าย
0.6540
0.6510
0.6490

วิเคราะห์ NZD/USD 12 ต.ค.18 18:37

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6505

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6505 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6535 และ 0.6560

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6505 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6480 และ 0.6460 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
0.6570
0.6560
0.6535
0.6515 สุดท้าย
0.6505
0.6480
0.6460

วิเคราะห์ NZD/USD 12 ต.ค.18 08:15

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6505

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6505 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6540 และ 0.6560

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6505 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6480 และ 0.6460 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุผ่านเหนือระดับ 0.6505 ขึ้นไปเป็นสัญญาณบวกที่เปิดโอกาสให้ไปอยู่ที่ 0.6540 ได้

วิเคราะห์ NZD/USD 11 ต.ค.18 22:11

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6480

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6480 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6540 และ 0.6560

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6480 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6455 และ 0.6440 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
0.6570
0.6560
0.6540
0.6510 สุดท้าย
0.6480
0.6455
0.6440

วิเคราะห์ NZD/USD 11 ต.ค.18 07:22

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ถูกจำกัดด้วยเส้นแนวโน้มเชิงลบ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6470

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6470 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6440 และ 0.6425

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6470 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6480 และ 0.6495 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 0.6470 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 0.6440 ยังคงสูงอยู่

วิเคราะห์ NZD/USD 10 ต.ค.18 08:01

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: จับตาดู 0.6525
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6460

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6460 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6510 และ 0.6525

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6460 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6440 และ 0.6425 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุผ่านเหนือระดับ 0.6460 ขึ้นไปเป็นสัญญาณบวกที่เปิดโอกาสให้ไปอยู่ที่ 0.6510 ได้

วิเคราะห์ NZD/USD 08 ต.ค.18 18:41

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6425

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6425 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6470 และ 0.6485

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6425 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6400 และ 0.6365 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
0.6510
0.6485
0.6470
0.6450 สุดท้าย
0.6425
0.6400
0.6365

วิเคราะห์ NZD/USD 08 ต.ค.18 10:00

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ถูกจำกัดด้วยเส้นแนวโน้มเชิงลบ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6450

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6450 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6420 และ 0.6400

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6450 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6470 และ 0.6485 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาลงและทำให้เกิดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.6485
0.6470
0.6450
0.6430 สุดท้าย
0.6420
0.6400
0.6355

วิเคราะห์ NZD/USD 26 ก.ย.18 08:55

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ปรับตัวดีขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6660

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6660 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6690 และ 0.6700

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6660 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6645 และ 0.6630 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.6715
0.6700
0.6690
0.6677 สุดท้าย
0.6660
0.6645
0.6630

Pages