GBP/JPY

วิเคราะห์ GBP/JPY 16 ต.ค.18 18:43

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 147.35

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 147.35 เป้าหมายต่อไปที่ 148.50 และ 149.00

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 147.35 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 147.05 และ 146.80 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
149.30
149.00
148.50
148.07 สุดท้าย
147.35
147.05
146.80

วิเคราะห์ GBP/JPY 16 ต.ค.18 08:49

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 146.80

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 146.80 เป้าหมายต่อไปที่ 147.40 และ 147.80

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 146.80 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 146.50 และ 146.20 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
148.20
147.80
147.40
147.22 สุดท้าย
146.80
146.50
146.20

วิเคราะห์ GBP/JPY 12 ต.ค.18 18:35

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 148.80

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 148.80 เป้าหมายต่อไปที่ 148.00 และ 147.75

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 148.80 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 149.00 และ 149.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาลง

แนวรับและแนวต้าน:
149.30
149.00
148.80
148.34 สุดท้าย
148.00
147.75
147.30

วิเคราะห์ GBP/JPY 12 ต.ค.18 08:06

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 147.90
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 147.90

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 147.90 เป้าหมายต่อไปที่ 148.75 และ 149.00

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 147.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 147.60 และ 147.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 147.90 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
149.30
149.00
148.75
148.37 สุดท้าย
147.90
147.60
147.30

วิเคราะห์ GBP/JPY 11 ต.ค.18 22:11

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 147.90

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 147.90 เป้าหมายต่อไปที่ 149.00 และ 149.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 147.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 147.60 และ 147.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
149.70
149.50
149.00
148.64 สุดท้าย
147.90
147.60
147.30

วิเคราะห์ GBP/JPY 11 ต.ค.18 07:25

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 148.50

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 148.50 เป้าหมายต่อไปที่ 147.75 และ 147.30

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 148.50 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 149.00 และ 149.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดการลบสะสมต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
149.30
149.00
148.50
148.10 สุดท้าย
147.75
147.30
147.00

วิเคราะห์ GBP/JPY 10 ต.ค.18 08:12

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 148.20

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 148.20 เป้าหมายต่อไปที่ 148.95 และ 149.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 148.20 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 147.65 และ 147.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
149.80
149.50
148.95
148.66 สุดท้าย
148.20
147.65
147.30

วิเคราะห์ GBP/JPY 08 ต.ค.18 18:36

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 148.65

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 148.65 เป้าหมายต่อไปที่ 147.20 และ 146.60

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 148.65 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 148.95 และ 149.20 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
149.20
148.95
148.65
147.77 สุดท้าย
147.20
146.60
146.25

วิเคราะห์ GBP/JPY 08 ต.ค.18 10:19

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 148.95

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 148.95 เป้าหมายต่อไปที่ 149.75 และ 150.00

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 148.95 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 148.55 และ 148.25 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
150.45
150.00
149.75
149.38 สุดท้าย
148.95
148.55
148.25

วิเคราะห์ GBP/JPY 26 ก.ย.18 08:42

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 148.30

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 148.30 เป้าหมายต่อไปที่ 149.20 และ 149.70

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 148.30 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 147.70 และ 147.35 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
150.15
149.70
149.20
148.80 สุดท้าย
148.30
147.70
147.35

Pages