GBP/JPY

วิเคราะห์ GBP/JPY 13 ธ.ค.18 08:54

GBP/JPY: หาก 142.55 ยังคงเป็นแนวรับ ให้มองหา 144.12.
142.55 คือจุดอ้างอิงทำกำไรของเรา.

จุดที่ต้องการ: หาก 142.55 ยังคงเป็นแนวรับ ให้มองหา 144.12.

ทางเลือกการลงทุน: การทะลุผ่านแนวรับลงไปที่ 142.55 จะอยู่ที่ 141.96 และ 141.61.

ความเห็น: RSI (ตัวชี้วัดทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา) สูงกว่า 50.MACD (ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนของแนวโน้ม) ต่ำกว่าเส้นสัญญาณแต่เป็นบวก. ยิ่งกว่านั้น ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวที่ 20 ถึง 50 (อยู่ที่ลำดับ 143.13 และ 142.56)

วิเคราะห์ GBP/JPY 11 ธ.ค.18 08:36

GBP/JPY: ดีดกลับระยะสั้นที่ 143.04.
จุดอ้างอิงทำกำไรอยู่ที่ 141.88.

จุดที่ต้องการ: ดีดกลับระยะสั้นที่ 143.04.

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 141.88, คาดการณ์ 141.45 และ 141.20.

ความเห็น: RSI (ตัวชี้วัดทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา) ต่ำกว่า 50.MACD (ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนของแนวโน้ม) อยู่เหนือเส้นสัญญาณแต่เป็นลบ. ยิ่งกว่านั้น ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวที่ 20 ถึง 50 (อยู่ที่ลำดับ 142.14 และ 142.69)

วิเคราะห์ GBP/JPY 04 ธ.ค.18 09:22

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 144.55

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 144.55 เป้าหมายต่อไปที่ 144.15 และ 143.80

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 144.55 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 144.80 และ 145.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาลงและทำให้เกิดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
145.00
144.80
144.55
144.27 สุดท้าย
144.15
143.80
143.45

วิเคราะห์ GBP/JPY 28 พ.ย.18 13:09

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 144.80

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 144.80 เป้าหมายต่อไปที่ 145.50 และ 145.75

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 144.80 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 144.55 และ 144.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
145.95
145.75
145.50
145.19 สุดท้าย
144.80
144.55
144.30

วิเคราะห์ GBP/JPY 28 พ.ย.18 09:07

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 145.20
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 145.20

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 145.20 เป้าหมายต่อไปที่ 144.70 และ 144.30

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 145.20 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 145.50 และ 145.75 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 145.20 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 144.70 ยังคงสูงอยู่

วิเคราะห์ GBP/JPY 27 พ.ย.18 11:00

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 145.70
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 145.70

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 145.70 เป้าหมายต่อไปที่ 145.20 และ 144.85

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 145.70 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 145.95 และ 146.25 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 145.70 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 145.20 ยังคงสูงอยู่

วิเคราะห์ GBP/JPY 27 พ.ย.18 10:30

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 145.55

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 145.55 เป้าหมายต่อไปที่ 145.00 และ 144.80

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 145.55 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 145.75 และ 146.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาลงและทำให้เกิดการลบสะสมต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
146.00
145.75
145.55
145.28 สุดท้าย
145.00
144.80
144.30

วิเคราะห์ GBP/JPY 26 พ.ย.18 09:29

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 144.60

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 144.60 เป้าหมายต่อไปที่ 145.30 และ 145.55

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 144.60 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 144.30 และ 144.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 144.60

แนวรับและแนวต้าน:
145.95
145.55
145.30
145.01 สุดท้าย
144.60
144.30
144.00

วิเคราะห์ GBP/JPY 20 พ.ย.18 09:04

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 145.05
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 145.05

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 145.05 เป้าหมายต่อไปที่ 144.20 และ 143.65

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 145.05 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 145.45 และ 146.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 144.20 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 143.65

แนวรับและแนวต้าน:
146.00
145.45
145.05
144.74 สุดท้าย
144.20
143.65
143.15

วิเคราะห์ GBP/JPY 20 พ.ย.18 08:03

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 145.05

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 145.05 เป้าหมายต่อไปที่ 144.20 และ 143.65

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 145.05 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 145.45 และ 146.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI จะอยู่ต่ำกว่าบริเวณเป็นกลางที่ 50

แนวรับและแนวต้าน:
146.00
145.45
145.05
144.60 สุดท้าย
144.20
143.65
143.15

Pages