วิเคราะห์ AUD/USD 11 ต.ค.18 07:17

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 0.7085
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7085

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7085 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7040 และ 0.7025

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7085 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7105 และ 0.7130 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 0.7085 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 0.7040 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
0.7130
0.7105
0.7085
0.7063 สุดท้าย
0.7040
0.7025
0.7000