วิเคราะห์ USD/CAD 14 ก.ย.18 18:32

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: ราคายืน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3020

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3020 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2970 และ 1.2935

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3020 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3045 และ 1.3075 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.3075
1.3045
1.3020
1.2996 สุดท้าย
1.2970
1.2935
1.2900