วิเคราะห์ USD/JPY 14 ก.ย.18 18:29

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 111.65

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 111.65 เป้าหมายต่อไปที่ 112.10 และ 112.35

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 111.65 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 111.50 และ 111.35 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
112.60
112.35
112.10
111.85 สุดท้าย
111.65
111.50
111.35