วิเคราะห์ EUR/USD 14 ก.ย.18 18:27

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1665

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.1665 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1735 และ 1.1760

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.1665 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.1645 และ 1.1610 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.1790
1.1760
1.1735
1.1696 สุดท้าย
1.1665
1.1645
1.1610