วิเคราะห์ AUD/USD 10 ส.ค.18 10:01

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เป้าหมายที่ 0.7355
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7395

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7395 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7355 และ 0.7330

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7395 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7410 และ 0.7430 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.7430
0.7410
0.7395
0.7369 สุดท้าย
0.7355
0.7330
0.7315