วิเคราะห์ AUD/USD 10 ส.ค.18 09:22

AUD/USD: 0.7310 ที่คาดการณ์
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7515

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7515 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7310 และ 0.7160

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7515 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7670 และ 0.7810 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 0.7310 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 0.7160

แนวรับและแนวต้าน:
0.7810 **
0.7670 ***
0.7515 ***
0.7373 สุดท้าย
0.7310 ***
0.7160 ***
0.7030 **