วิเคราะห์ USD/CHF 21 ก.พ.18 11:34

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9325

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9325 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9410 และ 0.9450

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9325 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9295 และ 0.9260 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.9500
0.9450
0.9410
0.9373 สุดท้าย
0.9325
0.9295
0.9260