วิเคราะห์ USD/CHF 12 ก.พ.18 09:42

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9410

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.9410 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9365 และ 0.9335

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.9410 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.9440 และ 0.9470 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
0.9470
0.9440
0.9410
0.9381 สุดท้าย
0.9365
0.9335
0.9300