วิเคราะห์ AUD/USD 12 ก.พ.18 09:39

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7835

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7835 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7770 และ 0.7735

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7835 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7875 และ 0.7910 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ตัวชี้วัดทางเทคนิคของการซื้อขายระหว่างวันมีทั้งบวกและลบคละกัน และแสดงถึงความระมัดระวัง

แนวรับและแนวต้าน:
0.7910
0.7875
0.7835
0.7827 สุดท้าย
0.7770
0.7735
0.7700