วิเคราะห์ USD/CAD 12 ก.พ.18 09:31

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2630

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2630 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2540 และ 1.2500

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2630 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2685 และ 1.2725 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาลงและทำให้เกิดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.2725
1.2685
1.2630
1.2567 สุดท้าย
1.2540
1.2500
1.2460
.