วิเคราะห์ AUD/USD 07 ก.พ.18 11:28

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7870

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7870 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7920 และ 0.7950

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7870 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7835 และ 0.7800 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 0.7870 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
0.7995
0.7950
0.7920
0.7881 สุดท้าย
0.7870
0.7835
0.7800