วิเคราะห์ NZD/USD 07 ม.ค.18 11:27

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7290

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7290 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7345 และ 0.7380

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7290 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7255 และ 0.7225 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ตัวชี้วัดทางเทคนิคของการซื้อขายระหว่างวันมีทั้งบวกและลบคละกัน และแสดงถึงความระมัดระวัง

แนวรับและแนวต้าน:
0.7405
0.7380
0.7345
0.7308 สุดท้าย
0.7290
0.7255
0.7225