วิเคราะห์ AUD/USD 14 ก.ย.2560 12:58

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7970

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7970 เป้าหมายต่อไปที่ 0.8045 และ 0.8060

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7970 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7940 และ 0.7915 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
0.8080
0.8060
0.8045
0.8007 สุดท้าย
0.7970
0.7940
0.7915