วิเคราะห์ EUR/USD 13 ก.ย.2560 09:34

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1980

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1980 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1945 และ 1.1925

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1980 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2000 และ 1.2030 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 1.1980

แนวรับและแนวต้าน:
1.2030
1.2000
1.1980
1.1969 สุดท้าย
1.1945
1.1925
1.1905