วิเคราะห์ USD/CHF 13 ก.ย.2560 09:31

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9570

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9570 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9620 และ 0.9655

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9570 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9545 และ 0.9510 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุผ่านเหนือระดับ 0.9570 ขึ้นไปเป็นสัญญาณบวกที่เปิดโอกาสให้ไปอยู่ที่ 0.9620 ได้

แนวรับและแนวต้าน:
0.9680
0.9655
0.9620
0.9602 สุดท้าย
0.9570
0.9545
0.9510