วิเคราะห์ USD/CAD 13 ก.ย.2560 09:26

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2125

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2125 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2205 และ 1.2245

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2125 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2075 และ 1.2000 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.2300 ***
1.2245 ***
1.2205 ***
1.2168 สุดท้าย
1.2125 **
1.2075 **
1.2000 *