วิเคราะห์ EUR/USD 20 มี.ค.2560 09:17

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.0760
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0760

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0760 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0725 และ 1.0705

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0760 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0785 และ 1.0825 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 1.0760

แนวรับและแนวต้าน:
1.0825 ***
1.0785 **
1.0760 ***
1.0754 สุดท้าย
1.0725 ***
1.0705 **
1.0680 ***