วิเคราะห์ AUD/USD 20 มี.ค.2560 09:15

AUD/USD: จับตาดู 0.7750
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7485

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7485 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7750 และ 0.7835

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7485 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7295 และ 0.7150 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.8030 **
0.7835 ***
0.7750 ***
0.7709 สุดท้าย
0.7485 ***
0.7295 ***
0.7150 **