วิเคราะห์ EUR/USD 17 มี.ค.2560 10:31

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 1.0790
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0705

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.0705 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0790 และ 1.0825

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.0705 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.0680 และ 1.0645 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.0875 ***
1.0825 **
1.0790 ***
1.0769 สุดท้าย
1.0705 ***
1.0680 **
1.0645 ***