วิเคราะห์ AUD/USD 12 ม.ค.2560 13:34

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7430

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7430 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7490 และ 0.7510

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7430 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7396 และ 0.7370 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.7550 **
0.7510 ***
0.7490 ***
0.7464 สุดท้าย
0.7430 ***
0.7396 **
0.7370 ***