วิเคราะห์ EUR/AUD 12 ม.ค.2560 13:29

EUR/AUD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.4240

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.4240 เป้าหมายต่อไปที่ 1.4170 และ 1.4140

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.4240 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.4275 และ 1.4310 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 1.4240

แนวรับและแนวต้าน:
1.4310
1.4275
1.4240
1.4206 สุดท้าย
1.4170
1.4140
1.4090