วิเคราะห์

วิเคราะห์ AUD/USD 20 ก.ย.18 09:07

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7235

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7235 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7275 และ 0.7290

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7235 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7210 และ 0.7190 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.7315
0.7290
0.7275
0.7260 สุดท้าย
0.7235
0.7210
0.7190

วิเคราะห์ NZD/USD 20 ก.ย.18 09:03

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6610

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6610 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6670 และ 0.6690

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6610 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6595 และ 0.6580 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.6710
0.6690
0.6670
0.6645 สุดท้าย
0.6610
0.6595
0.6580

วิเคราะห์ USD/CAD 20 ก.ย.18 08:53

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2945

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2945 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2900 และ 1.2880

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2945 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2965 และ 1.2985 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดการลดลง

แนวรับและแนวต้าน:
1.2985
1.2965
1.2945
1.2922 สุดท้าย
1.2900
1.2880
1.2860

วิเคราะห์ USD/CHF 20 ก.ย.18 08:52

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 0.9660
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9660

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9660 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9685 และ 0.9700

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9660 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9635 และ 0.9610 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 0.9660 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
0.9715
0.9700
0.9685
0.9669 สุดท้าย
0.9660
0.9635
0.9610

วิเคราะห์ EUR/JPY 20 ก.ย.18 08:49

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ตั้งเป้าที่ 130.85
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 131.25

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 131.25 เป้าหมายต่อไปที่ 130.85 และ 130.65

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 131.25 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 131.70 และ 132.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 131.25 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดว่าจะกลับคืนที่ 130.85

แนวรับและแนวต้าน:
132.00
131.70
131.25
131.02 สุดท้าย
130.85
130.65
130.30

วิเคราะห์ USD/JPY 20 ก.ย.18 08:49

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ราคายืน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 112.15

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 112.15 เป้าหมายต่อไปที่ 112.45 และ 112.60

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 112.15 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 112.00 และ 111.85 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 112.15 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
112.75
112.60
112.45
112.25 สุดท้าย
112.15
112.00
111.85

วิเคราะห์ GBP/USD 20 ก.ย.18 08:47

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3170

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3170 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3120 และ 1.3100

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3170 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3215 และ 1.3245 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 1.3170 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 1.3120 ยังคงสูงอยู่

วิเคราะห์ EUR/USD 20 ก.ย.18 08:46

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.1690
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1690

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1690 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1650 และ 1.1635

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1690 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1715 และ 1.1725 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 1.1690

แนวรับและแนวต้าน:
1.1725
1.1715
1.1690
1.1681 สุดท้าย
1.1650
1.1635
1.1615

วิเคราะห์ GBP/JPY 20 ก.ย.18 08:45

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: จับตาดู 147.15
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 147.90

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 147.90 เป้าหมายต่อไปที่ 147.15 และ 146.80

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 147.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 148.55 และ 149.10 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดการลดลง

แนวรับและแนวต้าน:
149.10
148.55
147.90
147.45 สุดท้าย
147.15
146.80
146.25

วิเคราะห์ GBP/JPY 20 ก.ย.18 08:20

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ราคายืน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 147.90

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 147.90 เป้าหมายต่อไปที่ 147.15 และ 146.80

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 147.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 148.55 และ 149.10 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
149.10
148.55
147.90
147.50 สุดท้าย
147.15
146.80
146.25

Pages