วิเคราะห์

วิเคราะห์ AUD/USD 22 มิ.ย.18 10:24

AUD/USD: 0.7325 แบบสมเหตุสมผล
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7640

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7640 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7325 และ 0.7160

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7640 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7820 และ 0.7990 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 0.7325 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 0.7160

แนวรับและแนวต้าน:
0.7990 ***
0.7820 ***
0.7640 ***
0.7384 สุดท้าย
0.7325 ***
0.7160 ***
0.7100 **

วิเคราะห์ GBP/JPY 22 มิ.ย.18 09:22

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับในระยะที่สมเหตุสมผล
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 145.45

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 145.45 เป้าหมายต่อไปที่ 146.20 และ 146.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 145.45 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 145.10 และ 144.55 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI เพิ่งแตะบริเวณเป็นกลางที่ 50% และกำลังปรับตัวดีขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
147.05
146.50
146.20
145.75 สุดท้าย
145.45
145.10
144.55

วิเคราะห์ EUR/JPY 22 มิ.ย.18 09:15

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 127.35
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 127.35

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 127.35 เป้าหมายต่อไปที่ 128.00 และ 128.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 127.35 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 126.95 และ 126.60 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
128.95
128.50
128.00
127.64 สุดท้าย
127.35
126.95
126.60

วิเคราะห์ USD/CAD 21 มิ.ย.18 09:31

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3270

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3270 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3340 และ 1.3380

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3270 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3225 และ 1.3190 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
1.3415
1.3380
1.3340
1.3307 สุดท้าย
1.3270
1.3225
1.3190

วิเคราะห์ NZD/USD 21 มิ.ย.18 09:29

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6890

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6890 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6815 และ 0.6785

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6890 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6920 และ 0.6940 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
0.6940
0.6920
0.6890
0.6842 สุดท้าย
0.6815
0.6785
0.6750

วิเคราะห์ AUD/USD 21 มิ.ย.18 09:27

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 0.7390
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7390

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7390 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7345 และ 0.7325

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7390 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7410 และ 0.7425 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 0.7390 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 0.7345 ยังคงสูงอยู่

วิเคราะห์ USD/CHF 21 มิ.ย.18 09:24

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: ได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9950

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9950 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9985 และ 1.0005

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9950 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9935 และ 0.9915 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.0035
1.0005
0.9985
0.9976 สุดท้าย
0.9950
0.9935
0.9915

วิเคราะห์ USD/JPY 21 มิ.ย.18 09:20

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 110.25

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 110.25 เป้าหมายต่อไปที่ 110.70 และ 110.90

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 110.25 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 109.95 และ 109.70 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
111.20
110.90
110.70
110.57 สุดท้าย
110.25
109.95
109.70

วิเคราะห์ GBP/USD 21 มิ.ย.18 09:16

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3150

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3150 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3190 และ 1.3220

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3150 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3105 และ 1.3060 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ตัวชี้วัดทางเทคนิคของการซื้อขายระหว่างวันมีทั้งบวกและลบคละกัน และแสดงถึงความระมัดระวัง

วิเคราะห์ EUR/USD 21 มิ.ย.18 09:14

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 1.1555
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1600

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1600 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1555 และ 1.1530

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1600 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1625 และ 1.1645 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 1.1555 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 1.1530

แนวรับและแนวต้าน:
1.1645
1.1625
1.1600
1.1567 สุดท้าย
1.1555
1.1530
1.1500

Pages