วิเคราะห์

วิเคราะห์ USD/CHF 20 พ.ย.18 09:14

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9970

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.9970 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9915 และ 0.9880

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.9970 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0000 และ 1.0030 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 0.9915 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 0.9880

แนวรับและแนวต้าน:
1.0030
1.0000
0.9970
0.9934 สุดท้าย
0.9915
0.9880
0.9855

วิเคราะห์ USD/JPY 20 พ.ย.18 09:11

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 112.85
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 112.85

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 112.85 เป้าหมายต่อไปที่ 112.25 และ 112.00

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 112.85 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 113.15 และ 113.45 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 112.85 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายว่าจะเกิดราคาที่แกว่งตัวแบบผันผวนที่มีมุมมองเชิงลบ

วิเคราะห์ GBP/USD 20 พ.ย.18 09:09

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 1.2800
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2800

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2800 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2880 และ 1.2950

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2800 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2755 และ 1.2720 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 1.2800 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
1.3030
1.2950
1.2880
1.2851 สุดท้าย
1.2800
1.2755
1.2720

วิเคราะห์ EUR/JPY 20 พ.ย.18 08:08

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 128.65

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 128.65 เป้าหมายต่อไปที่ 129.20 และ 129.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 128.65 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 128.45 และ 128.10 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
129.65
129.40
129.20
128.92 สุดท้าย
128.65
128.45
128.10

วิเคราะห์ EUR/USD 20 พ.ย.18 09:07

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1420

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.1420 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1475 และ 1.1500

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.1420 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.1390 และ 1.1365 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุผ่านเหนือระดับ 1.1420 ขึ้นไปเป็นสัญญาณบวกที่เปิดโอกาสให้ไปอยู่ที่ 1.1475 ได้

วิเคราะห์ GBP/JPY 20 พ.ย.18 09:04

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 145.05
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 145.05

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 145.05 เป้าหมายต่อไปที่ 144.20 และ 143.65

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 145.05 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 145.45 และ 146.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 144.20 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 143.65

แนวรับและแนวต้าน:
146.00
145.45
145.05
144.74 สุดท้าย
144.20
143.65
143.15

วิเคราะห์ EUR/GBP 20 พ.ย.18 09:02

EUR/GBP การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.8885

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.8885 เป้าหมายต่อไปที่ 0.8935 และ 0.8965

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.8885 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.8865 และ 0.8825 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
0.9000
0.8965
0.8935
0.8906 สุดท้าย
0.8885
0.8865
0.8825

วิเคราะห์ USD/CAD 20 พ.ย.18 09:01

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3195

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3195 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3155 และ 1.3140

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3195 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3215 และ 1.3235 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดการลดลง

แนวรับและแนวต้าน:
1.3235
1.3215
1.3195
1.3171 สุดท้าย
1.3155
1.3140
1.3125

วิเคราะห์ EUR/JPY 20 พ.ย.18 08:14

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 128.65
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 128.65

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 128.65 เป้าหมายต่อไปที่ 129.05 และ 129.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 128.65 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 128.45 และ 128.10 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 128.65 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
129.65
129.40
129.05
128.82 สุดท้าย
128.65
128.45
128.10

วิเคราะห์ EUR/GBP 20 พ.ย.18 08:08

EUR/GBP การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.8885

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.8885 เป้าหมายต่อไปที่ 0.8935 และ 0.8965

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.8885 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.8865 และ 0.8825 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
0.9000
0.8965
0.8935
0.8907 สุดท้าย
0.8885
0.8865
0.8825

Pages