วิเคราะห์

วิเคราะห์ EUR/JPY 19 มี.ค.18 09:12

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 130.55

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 130.55 เป้าหมายต่อไปที่ 129.35 และ 129.00

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 130.55 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 131.00 และ 131.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ยังคงมีแนวโน้มลดลงในขณะนี้ และทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาแข็งแกร่ง

แนวรับและแนวต้าน:
131.30
131.00
130.55
129.81 สุดท้าย
129.35
129.00
128.60

วิเคราะห์ GBP/JPY 19 มี.ค.18 09:10

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 147.25
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 147.95

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 147.95 เป้าหมายต่อไปที่ 147.25 และ 146.90

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 147.95 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 148.30 และ 148.60 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 147.25 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 146.90

แนวรับและแนวต้าน:
148.60
148.30
147.95
147.37 สุดท้าย
147.25
146.90
146.50

วิเคราะห์ USD/CAD 19 มี.ค.18 09:09

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 1.3130
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3040

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3040 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3130 และ 1.3160

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3040 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3000 และ 1.2945 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.3195
1.3160
1.3130
1.3103 สุดท้าย
1.3040
1.3000
1.2945

วิเคราะห์ NZD/USD 19 มี.ค.18 09:08

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เป้าหมายที่ 0.7185
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7240

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7240 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7205 และ 0.7185

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7240 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7260 และ 0.7280 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 0.7205 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 0.7185

แนวรับและแนวต้าน:
0.7280
0.7260
0.7240
0.7215 สุดท้าย
0.7205
0.7185
0.7160

วิเคราะห์ AUD/USD 19 มี.ค.18 09:06

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 0.7680
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7770

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7770 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7680 และ 0.7655

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7770 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7805 และ 0.7830 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทะลุผ่านลงไปที่ระดับ 30

แนวรับและแนวต้าน:
0.7830
0.7805
0.7770
0.7704 สุดท้าย
0.7680
0.7655
0.7625

วิเคราะห์ USD/CHF 19 มี.ค.18 09:05

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9480

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9480 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9550 และ 0.9580

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9480 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9455 และ 0.9430 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.9620
0.9580
0.9550
0.9534 สุดท้าย
0.9480
0.9455
0.9430

วิเคราะห์ USD/JPY 19 มี.ค.18 09:02

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 105.60
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 105.60

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 105.60 เป้าหมายต่อไปที่ 106.20 และ 106.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 105.60 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 105.30 และ 105.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 105.60 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
106.70
106.40
106.20
105.79 สุดท้าย
105.60
105.30
105.00

วิเคราะห์ GBP/USD 19 มี.ค.18 09:01

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3955

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3955 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3910 และ 1.3885

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3955 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3980 และ 1.3995 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.3995
1.3980
1.3955
1.3931 สุดท้าย
1.3910
1.3885
1.3855

วิเคราะห์ GBP/USD 19 มี.ค.18 09:01

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3955

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3955 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3910 และ 1.3885

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3955 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3980 และ 1.3995 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.3995
1.3980
1.3955
1.3931 สุดท้าย
1.3910
1.3885
1.3855

วิเคราะห์ EUR/USD 19 มี.ค.18 09:00

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: จับตาดู 1.2260
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2310

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2310 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2260 และ 1.2235

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2310 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2335 และ 1.2365 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 1.2260 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 1.2235

แนวรับและแนวต้าน:
1.2365
1.2335
1.2310
1.2267 สุดท้าย
1.2260
1.2235
1.2210

Pages