วิเคราะห์

วิเคราะห์ EUR/USD 15 ธ.ค.17 10:23

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1810

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1810 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1760 และ 1.1730

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1810 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1845 และ 1.1875 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 1.1810 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 1.1760 ยังคงสูงอยู่

วิเคราะห์ GBP/USD 15 ธ.ค.17 10:22

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 1.3450
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3395

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3395 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3450 และ 1.3480

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3395 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3370 และ 1.3345 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
1.3520
1.3480
1.3450
1.3433 สุดท้าย
1.3395
1.3370
1.3345

วิเคราะห์ USD/JPY 15 ธ.ค.17 10:21

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 112.60

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 112.60 เป้าหมายต่อไปที่ 112.00 และ 111.70

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 112.60 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 112.90 และ 113.15 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาลงและทำให้เกิดการลบสะสมต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
113.15
112.90
112.60
112.26 สุดท้าย
112.00
111.70
111.40

วิเคราะห์ USD/CHF 15 ธ.ค.17 10:19

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9860

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9860 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9905 และ 0.9930

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9860 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9835 และ 0.9805 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
0.9955 ***
0.9930 ***
0.9905 **
0.9885 สุดท้าย
0.9860 ***
0.9835 **
0.9805 **

วิเคราะห์ AUD/USD 15 ธ.ค.17 10:18

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7650

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7650 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7685 และ 0.7720

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7650 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7615 และ 0.7580 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 0.7650 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

วิเคราะห์ NZD/USD 15 ธ.ค.17 10:17

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 0.6975
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6975

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6975 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7005 และ 0.7030

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6975 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6945 และ 0.6920 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 0.6975 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
0.7050
0.7030
0.7005
0.6990 สุดท้าย
0.6975
0.6945
0.6920

วิเคราะห์ USD/CAD 15 ธ.ค.17 10:16

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 1.2745
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2745

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2745 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2815 และ 1.2855

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2745 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2710 และ 1.2685 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
1.2880
1.2855
1.2815
1.2785 สุดท้าย
1.2745
1.2710
1.2685

วิเคราะห์ GBP/JPY 15 ธ.ค.17 10:15

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 151.25

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 151.25 เป้าหมายต่อไปที่ 150.45 และ 150.00

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 151.25 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 151.90 และ 152.35 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 151.25 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายว่าจะเกิดราคาที่แกว่งตัวแบบผันผวนที่มีมุมมองเชิงลบ

วิเคราะห์ EUR/JPY 15 ธ.ค.17 10:14

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: เป้าหมายที่ 131.95
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 132.80

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 132.80 เป้าหมายต่อไปที่ 131.95 และ 131.60

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 132.80 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 133.10 และ 133.50 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI จะอยู่ต่ำกว่าบริเวณเป็นกลางที่ 50

แนวรับและแนวต้าน:
133.50
133.10
132.80
132.26 สุดท้าย
131.95
131.60
131.15

วิเคราะห์ EUR/USD 13 ธ.ค.17 09:57

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.1770
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1770

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1770 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1715 และ 1.1690

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1770 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1790 และ 1.1810 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 1.1770 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 1.1715 ยังคงสูงอยู่

Pages